Tìm hiểu về lựu đạn

STTChủng loạiSTT  Chủng loại
1Lựu đạn MKII3  Lựu đạn sát thương M26
2Lựu đạn tiến công MKIII  

1- Lựu đạn MKII
a. Nước sản xuất: Mỹ
b. Công dụng: Sát thương sinh lực đối phương, thời gian cháy chậm 5 giây.
c. Cấu tạo: Thân lựu đạn, ngòi nổ, thuốc nổ TNT. Khối lượng toàn bộ 660g, chứa 25g thuốc nổ. 
d. Nguyên lý hoạt động: Khi ném lá bảo hiểm rơi ra, lò xo kim hoả được giải phóng đẩy kim hoả chọc vào hạt lửa, phát sinh tia lửa đốt cháy dây cháy chậm, đốt kíp nổ gây nổ lựu đạn.

2- Lựu đạn tiến công MKIII
a. Nước sản xuất: Mỹ
b. Công dụng: Sát thương sinh lực đối phương.
c. Cấu tạo: Thân lựu đạn, ngòi nổ, trọng lượng toàn bộ 310g, chứa 240g thuốc nổ TNT.
d. Nguyên lý hoạt động: Khi ném, lá bảo hiểm rơi ra, lò xo kim hoả được giải phóng đẩy kim hoả chọc vào hạt lửa, phát sinh tia lửa đốt cháy dây cháy chậm, đốt kíp nổ gây nổ lựu đạn.

3- Lựu đạn sát thương M26
a. Nước sản xuất: Mỹ
b. Công dụng: Sát thương sinh lực đối phương.
c. Cấu tạo: Thân lựu đạn, ngòi nổ (M217), khối lượng toàn bộ 430g, chứa178g thuốc nổ COMP B.
c. Nguyên lý hoạt động: Khi ném rút chốt an toàn, cần bảo hiểm bung ra kim hoả được giải phóng chọc vào hạt
lửa gây nổ lựu đạn.

Leave a Comment