Tìm hiểu về bom cháy napalm

Bom cháy

STTChủng loạiSTT  Chủng loại
1Bom cháy na pan  AN- 68A14  Bom phốt pho AN- M47A3
2Bom cháy na pan  M- 745  Bom phốt pho AN- M47A4
3Bom cháy napan  AN- M74A46  Bom téc mít AN- M50XA3

1- Bom cháy na pan  AN- 68A1
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng:  Đốt cháy trang bị, kho tàng, rừng cây và sát thương người.
c. Cấu tạo: Thân bom, ngòi nổ và chất nhồi (1,3kg keo napan). Khối lượng toàn bộ 2,8kg (6 bảng Anh), nhiệt độ cháy 800-10000C (cháy cả trong nước).
d. Nguyên lý hoạt động: Bom rơi, cánh quạt quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ thuốc mồi, nổ bom văng napan ra ngoài, gây cháy.

2- Bom cháy na pan  M- 74
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Đốt cháy trang bị, kho tàng, rừng cây và sát thương người.
c. Cấu tạo: Thân bom, ngòi nổ và chất nhồi (1,3kg keo napan). Khối lượng toàn bộ 4,54kg (10 bảng Anh), nhiệt độ cháy 800-1.0000C, cháy cả trong nước.
d. Nguyên lý hoạt động: Bom rơi, cánh quạt quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ thuốc mồi và cháy chất napan.

3- Bom cháy napan  AN- M74A4
a.  Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Đốt cháy trang bị, kho tàng, rừng cây và sát thương người.
c. Cấu tạo: Thân bom, ngòi nổ và chất nhồi (18,1kg keo napan). Khối lượng toàn bộ 45,5kg (100 bảng Anh), nhiệt độ cháy 800-1.0000C, cháy cả trong nước.
d. Nguyên lý hoạt động:  Bom rơi, cánh quạt quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ thuốc mồi, cháy chất napan và văng ra ngoài. 

4- Bom phốt pho AN- M47A3 
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Đốt cháy trang bị, kho tàng, rừng cây và sát thương người
c. Cấu tạo: Thân bom, ngòi nổ và chất nhồi (45kg phốt pho trắng (WP)), khối  lượng toàn bộ 59,4kg. 
d. Nguyên lý hoạt động: Bom rơi, cánh quạt quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ thuốc mồi, cháy chất phốt pho và văng ra ngoài.

5- Bom phốt pho AN- M47A4 
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Đốt cháy trang bị, kho tàng, rừng cây và sát thương người
c. Cấu tạo: Thân bom, ngòi nổ và chất nhồi (35,5kg phốt pho trắng (WP)), khối lượng toàn bộ 47,6kg. 
d. Nguyên lý hoạt động: Bom rơi, cánh quạt quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ thuốc mồi, cháy chất phốt pho và văng ra ngoài.

6- Bom téc mít AN- M50XA3 
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Đốt cháy trang bị, kho tàng, rừng cây và sát thương người.
c. Cấu tạo: Thân bom, ngòi nổ và chất nhồi  (0,2kg téc mít), khối lượng toàn bộ 1,72kg (4 bảng Anh). Téc mít cháy là do phản ứng hoá học, không lấy ô xi bên ngoài, nhiệt độ cháy chừng 2.200oC.
d. Nguyên lý hoạt động: Lúc rời khỏi bom mẹ hoặc ống phóng, bom được đưa vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ gây nổ thuốc mồi, cháy téc mít và văng ra ngoài.

Leave a Comment