Thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC)

Thủ tướng kỹ quyết định thành lập VNMAC để thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình 504           

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 04/3/2014, thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National Mine Action Centre (viết tắt VNMAC). Đây là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý để thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504).

VNMAC có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn dài, trung và ngắn hạn; phối hợp các bộ, ngành, địa phương để triển khai kế hoạch được phê duyệt; quản lý, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ; là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam; chủ trì tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; chủ trì việc quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

VNMAC còn chịu trách nhiệm tổ chức việc theo dõi, giám sát chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 504, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. VNMAC có trụ sở chính; trung tâm huấn luyện; khu vực thử nghiệm; khu vực hậu cần kỹ thuật và hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm cho vận động, tiếp nhận tài trợ, tiếp nhận trang thiết bị.
(Theo bqp.vn)

Leave a Comment