Tình hình ô nhiễm

– Trải qua nhiều năm chiến tranh, đất đai và con người Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng bom mìn, đạn dược. Số lượng bom mìn, đạn dược đã sử dụng nhiều gấp khoảng 3,9 lần so với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và gấp 12 lần … Read more

Tìm hiểu về lựu đạn

STT Chủng loại STT   Chủng loại 1 Lựu đạn MKII 3   Lựu đạn sát thương M26 2 Lựu đạn tiến công MKIII     1- Lựu đạn MKIIa. Nước sản xuất: Mỹb. Công dụng: Sát thương sinh lực đối phương, thời gian cháy chậm 5 giây.c. Cấu tạo: Thân lựu đạn, ngòi nổ, thuốc nổ … Read more

Destructive bombs

No.  Description No.     Desciption 1 AN- M30 Bomb 11   Destructive bomb T-55 E6 2 AN- M57 Bomb 12   Destructive bomb T-54 E3 3 AN- M64 Bomb 13   Clearance bomb BLU- 73B 4 AN- M65 Bomb 14   Clearance bomb BLU- 82B   5 MK- 81 Bomb 15   Clearance bomb M121 6 MK- 82 Bomb 16 … Read more

Bom sát thương

STT Chủng loại STT   Chủng loại 1 Bom mẹ bom bi  hình cầu nổ ngay CBU-24B/B 7   Giàn ống phóng bom phá mảnh vụn “quả cam”  CBU-46/A 2 Bom bi  hình cầu nổ ngay (quả ổi) BLU-26/B 8   Giàn ống phóng bom bi “quả cam” CBU-25B/A 3 Bom mẹ bom bi hình cầu nổ chậm … Read more

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC)

Thủ tướng kỹ quyết định thành lập VNMAC để thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình 504            Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 04/3/2014, thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. Trung tâm hành động … Read more