Bom sát thương

STTChủng loạiSTT  Chủng loại
1Bom mẹ bom bi  hình cầu nổ ngay CBU-24B/B7  Giàn ống phóng bom phá mảnh vụn “quả cam”
  CBU-46/A
2Bom bi  hình cầu nổ ngay (quả ổi) BLU-26/B8  Giàn ống phóng bom bi “quả cam” CBU-25B/A
3Bom mẹ bom bi hình cầu nổ chậm CBU- 49B/B9  Bom phá mảnh vụn “quả cam” BLU-66
4Bom bi  hình cầu nổ chậm “quả ổi” (BLU- 26/B)10  Bom bướm M-83
5Bom phá mảnh vụn hình cầu “Quả Bưởi” BLU- 6111  Bom phá mảnh vụn 100 bảng Anh 
6Bom bi quả dứa BLU- 3/B  

1- Bom mẹ bom bi  hình cầu nổ ngay CBU-24B/B
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Chứa bom con.
c.  Cấu tạo: Thân bom (chứa từ 550 đến 640 quả bom con) và ngòi nổ chậm hẹn giờ cơ khí.
d. Nguyên lý hoạt động: Bom rơi, sau một thời gian, ngòi nổ hẹn giờ làm việc tách đôi bom mẹ, tung bom con ra ngoài.

2- Bom bi  hình cầu nổ ngay (quả ổi) BLU-26/B
a. Nước sản xuất: Mỹ (sản xuất tháng 2/1966).
b. Công dụng: Sát thương người, bán kính sát thương dày đặc10m.
c. Cấu tạo: Thân bom và ngòi nổ. Thân bom có vỏ bằng kim loại, dày 7mm đúc lẫn 280-300 viên bi đường kính 5mm, bên trong chứa 100g thuốc nổ cyclotol.
d. Nguyên lý hoạt động: Lúc tách khỏi bom mẹ, bom con quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm mục tiêu kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ bom.

3- Bom mẹ bom bi hình cầu nổ chậm CBU- 49B/B
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Chứa bom con.
c.  Cấu tạo: Thân bom (chứa từ 550 đến 640 quả bom con) và ngòi nổ hẹn giờ cơ khí.
d. Nguyên lý hoạt động: Bom rơi, sau thời gian nhất định, ngòi nổ hẹn giờ làm việc tách đôi bom mẹ, tung bom con ra ngoài.

4- Bom bi  hình cầu nổ chậm “quả ổi” (BLU- 26/B)
a. Nước sản xuất: Mỹ
b. Công dụng: Sát thương người, khống chế mục tiêu, bán kính sát thương dày đặc10m.
c. Cấu tạo: Thân bom và ngòi nổ.Thân bom có vỏ bằng kim loại dày 7mm đúc lẫn khoảng 280- 300 viên bi, bên trong chứa 100g thuốc nổ cyclotol.
d. Nguyên lý hoạt động: Rời khỏi bom mẹ, bom con quay ngòi nổ được mở bảo hiểm một phần. Khi chạm đất bộ phận giữ chậm làm việc và gây nổ bom sau một thời gian nhất định.

5- Bom phá mảnh vụn hình cầu “Quả Bưởi” BLU- 61
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Sát thương người bằng mảnh vụn.
c. Cấu tạo: Thân bom và ngòi nổ. Khối lượng1150g, chứa 250g thuốc nổ  cyclotol.
d. Nguyên lý hoạt động: Lúc tách khỏi bom mẹ, bom con quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ bom.

6- Bom bi quả dứa BLU- 3/B
a. Nước sản xuất: Mỹ
b. Công dụng: Sát thương người, bán kính sát thương dày đặc 10-15m.
c. Cấu tạo: Thân, đuôi bom và ngòi nổ. Khối lượng 800g, chứa 150g thuốc nổ cyclotol.
d. Nguyên lý hoạt động: Lúc rời khỏi ống phóng, bom quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất, kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ bom.

7- Giàn ống phóng bom phá mảnh vụn “quả cam” CBU- 46/A
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Chứa bom quả cam.
c. Cấu tạo: Có 19 ống, chứa 360 quả bom con, ngòi nổ và thuốc phóng.
d. Nguyên lý hoạt động: Ngòi nổ hoạt động gây cháy thuốc phóng đẩy bom con ra ngoài.

8- Giàn ống phóng bom bi “quả cam” CBU- 25B/A
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Chứa bom quả cam.
c. Cấu tạo: Có 6 ống phóng chứa 144 quả, ngòi nổ và thuốc phóng.
d.  Nguyên lý hoạt động: Ngòi nổ hoạt động gây cháy thuốc phóng đẩy bom con ra ngoài.

9- Bom phá mảnh vụn “quả cam” BLU- 66
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Sát thương người bằng mảnh vụn.
c. Cấu tạo: Thân bom, đuôi bom và ngòi nổ. Khối lượng 720g, chứa 120g thuốc nổ cyclotol.
d. Nguyên lý hoạt động: Lúc rời khỏi ống phóng, bom quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm mục tiêu kim hoả chọc vào hạt nổ, gây nổ bom.

10- Bom bướm M-83 
a. Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Sát thương người, bán kính sát thương15-20m.
c. Cấu tạo: Thân bom và ngòi nổ T49 (ngòi nổ T49 hẹn giờ đồng hồ). Khối lượng 1.600g, chứa 200g thuốc nổ TNT đúc.
d. Nguyên lý hoạt động: Lúc rời khỏi thùng chứa, cánh bướm giương lên. Chạm đất lá díp rung, đưa bom vào tư thế chiến đấu. Khi chạm vào cánh bướm kim hoả được giải phóng gây nổ bom.

11- Bom phá mảnh vụn 100 bảng Anh 
a.  Nước sản xuất: Mỹ.
b. Công dụng: Phá huỷ công trình, sát thương người bằng uy lực thuốc nổ và mảnh vụn.
c. Cấu tạo: Thân bom, đuôi bom và ngòi nổ. Khối lượng toàn bộ 45kg (100 bảng Anh), chứa 9kg thuốc nổ Tritonal.                          
d. Nguyên lý hoạt động: Bom rơi cánh quạt quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm đất kim hoả chọc vào hạt nổ gây nổ kíp, nổ bom.

Leave a Comment